E Kolosi

Dǝro nɨ Bulus Vĩkǝ E Ifɨ a Kolosi Nɨ

1

1 Dǝro nɨ ji le sɨ Bulus nɨ Fi kwǝlǝ dɨ wǝ myɛkǝ mwambwipu vǝ Kristi Yeso, be hywĩ bɨ Timoti. 2 Sɨ bɨn vĩ dǝro nɨ tǝ sɨ e sǝhywĩ nɨ pǝnyi sɨ Kristi myɛkǝ e ifɨ akĩlɨ nɨ kukǝ Kolosi nɨ. Fi ta vǝ bɨ tǝ bǝ hĩkang be tãnyi o.

Pɨkãpɨ be Pinwa

3 Ku bɨn wǝdǝkǝ pɨ kã Fi, ta vǝ Itwebɨ Yeso Kristi, sapɨnɨ sɨ bɨn pinwa bisɨ bǝ hɛ̃, 4 bisɨ bɨ li bi vǝ pǝlɨ a nyi vǝ bǝ sɨ Kristi Yeso be yidi nɨ sɨ ban yɛdi e ifɨ a kĩlɨ vǝ Fi nɨ. 5 Sɨ ban tswe mambɨ bisɨ tsɨnyi vǝ bǝ ku e nɨng a hĩlɨ nɨ Fi mǝ tsɨkǝ bisɨ bǝ dzwe fǝ bisɨ ba li yang bɨmpo dɨ bi anɨng, dɨbɨ kǝ bi a lalɨ 6 nɨ e wukǝ sɨ bǝ nɨ. Fangwa be kãlɨ wǝ hɛ̃ bi de fĩ lolǝ, fǝ sɨn kãlɨ ma nɨng nɨ tswekǝ sɨ bǝ dilǝ vi nɨ ba likǝ fǝ ba yipɨ bwebwe hĩkang vǝ Fi nɨ. 7 Ba myɛ pɨ tswe mambɨ le sɨ tswǝ nwatũ vǝ bɨ Abafaras shǝ a pikang, ifɨ anɨng sɨ nwatũ vǝ Kristi sɨ bǝ, 8 fǝ dɨ wǝ bɨ o nǝ bɨ bi vǝ pǝlǝ Kwang Fi pǝlǝ bǝ sɨ ban yidi e ifɨ vǝ Fi nɨ.

9 Bisɨ mambɨ vi nɨ bɨ likǝ bi vǝ bǝ nɨ, bɨ yǝ pɨ pinwa bisɨ bǝ lo, sɨ bɨn kũ Fi bisɨ o tǝ bǝ yingang e nɨng nɨ hɛ̃ o yidi nɨ sɨ nɨhyã hywĩku vǝ Kwang Fi be yipɨ nɨng. 10 Bɨ pinwa mambɨ bisɨ ba ku kulɨ a hĩlɨ ma nɨng nɨ Itwebɨ Fi sɨn yidi nɨ fǝ ba dɨ nɨng wǝ be tiku a pikang sɨ nɨhyã akɛ hɛ̃. Kulɨ vǝ bǝ yin ta nalǝ be e nwatũ a pikang, fǝ yi ban yiku yɨnangang e nɨng nɨ Fi sɨn yidi nɨ. 11 Fi wǝdǝkǝ pɨ pwǝ bǝ be sambe o a kãlɨ, hɛbilǝ ba chi tsalɨ a nyi be munyǝ be bɛlɨ sɨ ibe vǝ bǝ. 12 Ba wǝdǝkǝ pɨ kã Fi ta vǝ bɨ, bisɨ dɨ wǝ o myɛ bǝ kǝ e ifɨ o fǝ tswe ba chi gyǝdǝ tangsǝ e nɨng nɨ o mǝkǝ o tsɨ bisɨ e ifɨ o sɨ ivǝ pɨ akǝlɨ o. 13 Bisɨ dɨ wǝ bɨ o dɨ bɨ tangsǝ ivǝ tangkuchi bɨ o tǝ be bɨ ivǝ vǝ Yɨ wǝ nɨ son yidi nɨ, 14 le sɨ Yɨ wǝ de bɨ Fi gba bɨ le, fǝ enyihywa sɨ e nɨngbe vǝ bɨ hɛ̃.

Kãlɨ vǝ Yeso Pe Nyɔ Hɛ̃

15 Ifɨ akǝ mɛdi pɨ bǝ Fi lo be sapɨnɨ Yɨ wǝ Iwalena Yeso dɨ sɨ ma vǝ ifafɨ wukǝ nɨ, o ta na sɨ kulɨ vǝ Fi, bisɨ o ku ma Fi. Dɨ wǝ kǝ Yɨ nwachi nɨ lǝ be tsɨkunɨng ku nyɔ e nɨng hɛ̃ nɨ o mǝkǝ nɨ. 16 Bisɨ le sɨ wǝ bɨ Fi mǝkǝ nyɔ e nɨng hɛ̃, e nɨng nɨ tsɨkǝ hywa fangwa be e nɨng nɨ tsɨkǝ dzwe hɛ̃, e nɨng a bǝlɨ be e apɨnɨ nɨng ifafɨ pa bǝkǝwu nɨ, a dɨ kǝzɛ̃ alo sambe alo e itwehywa alo e ifɨ tsɨkunɨng. Le sɨ wǝ bɨ Fi mǝ e nɨng hɛ̃, bisɨ o tǝ Yɨ wǝ. 17 O lǝ pǝko e nɨng hɛ̃, fǝ le sɨ wǝ bɨ e nɨng hɛ̃ mwǝ sɨn ho pɨ atsɨng hywiwǝ. 18 Dɨ wǝ kǝ ku e ifɨ mwǝ nyi Fi. Dɨ wǝ kǝ pǝsɔ be Yɨ nwachi vǝ e ifɨ nɨ yi bwa be hũlɨ nɨ, hɛbilǝ sɨ nɨng hɛ̃, o myɛ kǝ ifɨ tsɨkunɨng. 19 Dɨ Fi yidi fǝ bǝ hĩkwã pale o hɛ̃ lǝ sɨ Yɨ wǝ, 20 fǝ le sɨ Yɨ wǝ de bɨ o mǝ e nɨng hɛ̃ o fǝ o wukǝ sɨ wǝ, e nɨng fangwa be a dzwe hɛ̃. Fi mǝ nɨhyã kulɨ a tãlɨ tangsǝ wǝ be e nɨng hɛ̃, sapɨnɨ o tswe Yɨ wǝ te hywi wǝ hywa ku gãlɨkǝ.

21 Tswa nɨ, ba tsɨ pɨ atswilɨ be Fi, ba myɛ wǝ kǝ mbwe vǝ bǝ tangsǝ nyinyi bǝ bisɨ nwatũ pyɨngnɨng nɨ sɨ ban tswekǝ nɨ. 22 Be sɨswenɨ o mwǝ bǝ o wukǝ sɨ wǝ yang, o tswe mambɨ sapɨnɨ Iwalena myɛkǝ ifafɨ wu bwikǝ bisɨ bɨ nɨ. Sɨswenɨ Iwalena Yeso mwǝ bǝ tǝ pɨpi Fi kǝ e ifɨ a kĩlɨ, ayibe ywang fǝ jǝ akǝ ywang sɨ bǝwu. 23 E nɨngnɨ hɛ̃ yin tsɨkǝ bi anɨng ku bǝ, aba ba wǝdǝkǝ pɨ pǝnyi sɨ bi alalɨ vǝ Fi, pǝnyi vǝ bǝ tsɨ tsa be sambe fǝ bi ban yǝ nɨng akǝ nyǝ bǝ pɨ tsɨ nyi sɨ e nɨngnɨ Fi tǝnwa tsa lin tǝ bǝ tangsǝ bi alalɨ nɨ yɛ. Dɨbɨ kǝ bi alalɨ nɨ ba likǝ fǝ e tenwa sɨ wǝ sɨ e ifɨ fangwa hɛ̃. Fǝ dɨbɨ mi Bulus ɨn myɛkǝ itswe nwatũ tenwa bi alalɨ de nɨ.

Nwatũ vǝ Bulus Bisɨ E Ifɨ Mwǝ Nyi Fi

24 Ku sɨ min bɛlɨ sɨ ibe nɨ sɨ min tswekǝ bisɨ bǝ nɨ. Fǝ be yidi mi sɨ min tswe ibe nɨ Iwalena Yeso yidi ɨn dɨ pɨmbɛ wǝ ɨn tswekǝ bisɨ ɨn pǝlǝ e ifɨ nɨ pǝnyi sɨ wǝ nɨ. 25 Fi dɨ mi ɨn myɛkǝ shǝ vǝ e ifɨ mwǝ nyi wǝ, o tǝ mi nwatũ nɨ bisɨ ɨn pǝlǝ bǝ, ɨn tenwa kǝsɛ̃sɛ̃ bi vǝ Fi be nɨbɨwǝ. 26 O tũ mi wun nyi bǝ nasɨ dǝbǝle nɨ e ywekǝ nani pǝgo wulɨ vǝ Iwalena, be sɨswenɨ o jikǝ yang sɨ e ifɨ o a kĩlɨ. 27 Fi yidi e ifɨ o yipɨ dǝbǝle o nɨ o ywekǝ nɨ. O yidi e yipɨ dǝbǝle o lǝ be pwǝtɛ ihyãnɨng bisɨ pǝlǝ e ywavǝ. Dǝbǝle o de dɨbɨ kǝ, Yeso Kristi lǝ tangsǝ nyinyi bǝ e ywavǝ, dɨ bisɨ mambɨ ba tsɨnyi ban chi gyǝdǝ sɨ kãlɨ vǝ Fi dzwe. 28 Dɨbɨ tswe ku sɨ bɨn tenwa Yeso Kristi sɨ e ifɨ hɛ̃, ku sɨ bɨn fɨ tswɨtswi e ifɨ hɛ̃ fǝ ku sɨ bɨn nyi e ifɨ nasɨ nɨng be hywĩku vǝ bɨ hɛ̃. Sɨ bɨn yidi bisɨ nyinasɨ nɨng vǝ bɨ, a dɨ wǝ hɛ̃ myɛkǝ pǝsɨ tangsǝ pǝnyi sɨ Yeso sapɨnɨ en tsɨkǝ pɨpi Fi nɨ. 29 Dɨbɨ tswe sɨ min tswe nwatũ nɨngtsa ywang, sambe nɨ Yeso Kristi tǝ mi kǝ be tsɨkunɨng o nɨ, ku sɨ min tswekǝ pwǝtɛ hɛ̃ sɨ nwatũ de.

2

1 Sɨ min yidi ba yipɨ ku sɨ min tswe nɨngnɨ pa min tswekǝ hɛ̃ bisɨ ɨn pǝlǝ bǝ e ifɨ mwǝnyi Yeso nɨ kukǝ Kolosi, be e ifɨ a Lawudikiya, be nyɔ e ipǝnyi sɨ Yeso nɨ mɛdi pɨ bǝlɨ mi lo hɛ̃. 2 Ku sɨ min tswe mambɨ bisɨ ɨn pwǝ bǝ ba pwǝsɨtsa tangsǝ nyinyi bǝ fǝ ba kwǝsǝku be yidisǝ, bisɨ ba chi bwebwe jɔdi pɨyipɨ a bi vǝ Fi be nɨbɨ wǝ. Hɛbilǝ ba yipɨ tǝbǝle vǝ Fi nɨ yweywelɨ sɨ e ifɨ a nani nɨ, dɨbɨ kǝ Kristi be ku wǝ. 3 E jɔdi hywĩku be pɨyipɨ hɛ̃ ywe le sɨ wǝ. 4 Ku sɨ min nǝ bǝ e bi nɨ lǝ hɛ̃, hɛbilǝ kang bi ifɨ akǝ wu fɨ̃ nwa bǝ be nwa a lalɨ. 5 Ɨn yipɨ yang ɨn mɛdi pɨ wu sɨ bǝ lo, lehɛ̃ sɨ min nyi bi vǝ bǝ kǝvivi, be sɨ min li lalɨ nyinyi mi bisɨ lilɨ ɨn li e tsa kulɨ vǝ bǝ hĩkwã fǝ sɨ ban pǝnyi bǝ tsa sɨ Yeso Kristi.

6 Aba ba kwǝlǝ dɨ Yeso Iwalena kǝ Itwebǝ yang, hĩkwã ba wǝdǝkǝ pɨ kulɨ ma kulɨ son yidi e ifɨ o akang kukǝ nɨ. 7 Ba tsɨ tsa be pǝnyi vǝ bǝ sɨ Yeso ma kǝ pi fǝ nɨ sen pikǝ fǝ nɨ, fǝ ba wǝdǝkǝ pɨ kwǝlǝ be nyinasɨ nɨng nɨ sen nyi bǝ nalǝ ku Yeso Kristi nɨ. Ba wǝdǝkǝ pɨ kã Fi kǝvivi.

E Ifɨ vǝ Fi Bi Mwǝ Tswa Nyinasɨ Nɨng a Nwayung Yɛ.

8 Ba kang ku bǝ! Bi ban kwǝlǝ ifɨ akǝ dɨ yulɨ fangwa nɨ fɨ̃ nwa bǝ yɛ. Yulɨ le dɨ yulɨ anfa, dɨ nwanɨnghywinɨng vǝ e ifafɨ, fǝ ji le sɨ e nɨngvi nɨ tsɨkunɨng Fangwa tsɨkǝ na le nɨ, be ji le sɨ Kristi lo.

9 Be ba yipɨ yang dɨ Kristi nɨ bɨ myɛkǝ ifafɨ fǝ wǝ dɨ Fi be nɨbɨ wǝ. 10 Fǝ bǝ nɨ ba kwǝsǝku be Kristi nɨ, ba lǝ be e nɨng hɛ̃ nɨng akǝ la bǝ lo. Dɨ wǝ bɨ o tsɨkǝ ku sɨ e itwehywa be e ifɨ tsɨkunɨng hɛ̃. 11 Bisɨ kwǝsǝku vǝ bǝ be Kristi, e pyɛ̃ bǝ yang sɨ e pale nɨngbe vǝ bǝ hɛ̃, dɨ pyɛ̃lɨ a kǝna lo, be dɨ pyɛ̃lɨ a vǝ Kristi. 12 Sapɨnɨ e tswe bǝ bɔtismɔ nɨ, kuma e tswi bǝ be pale nɨngbe vǝ bǝ yang tsung be Kristi. Fǝ ba yi yang tsung be wǝ bisɨ pǝnyi vǝ bǝ sɨ sambe vǝ Fi nɨ yi be wǝ tũ nɨ.

13 Hywapɨnɨ ba kukǝ bwa bisɨ e pyɛ̃ bǝ sɨ pale nɨngbe vǝ bǝ lo nɨ, Fi tǝ bǝ hũlɨ a hu yang be Kristi sapɨnɨ o enyihywa sɨ nɨngbe vǝ bɨ yang hɛ̃. 14 Kǝ akywi e tsa sɨ bɨn tswebi sɨ lenwa, fǝ e tsa kitǝ lǝ ku bɨ, be Fi mwǝ bi de ehywa o dɨ kitǝ de ku bɨ o tsɨ sɨ Yeso e pi ku kǝ. 15 Fǝ o mwǝ e itwehywa be e ifɨ tsɨkunɨng o bwi e nɨng tabwi vǝ le o yǝ le tsɨ be na anfa nɨng e ifafɨ hɛ̃. Kristi le le yang hywapɨnɨ o bwikǝ ku gãlɨkǝ nɨ.

16 Bisɨ mambɨ bi ban kwǝlǝ ifɨ akǝ tsɨ ayibe ku bǝ bisɨ nɨngnɨ sɨ ban tanglɨ yɛ, alo tsa tswe nwu ban tswe nɨnglang nwanɨnghywinɨng vǝ le lo, alo nɨnglang hywĩhywĩ a talɨ, alo bi vǝ vi hũlɨ yɛ. 17 E nɨng le dɨ kuu vǝ e nɨng a hĩlɨ nɨ Iwalena yin wukǝ chi nɨ, fǝ dɨ Kriti bɨ wu tswe e nɨng de tsɨkǝ bi anɨng sɨ bɨ. 18 Bi ban kwǝlǝ ifɨ akǝ wu tsɨ bǝ tsa ba yǝkuhywa ba hyɔ̃ e inǝnwatũ dzwe ma tswelɨ vǝ le yɛ, a ba tswe nwatũ be bi vǝ le yang, ba chi nɨng nɨ Fi tǝkǝ nwa sɨ wǝ nɨwu. Ifɨ ma le, yin nǝ bǝ nwa yɨng lǝ on tsa lɨ dɨ nɨng akǝ, be ywang dɨ bi anyilɨ be pǝkyǝ a ku wǝ. 19 O fǝ na tswa yang be pǝnyi sɨ Kristi be nyina sɨ bi anɨng. O la pɨ li nwa Kristi nɨ kuma ku nɨ sɨn ta nyɔ sɨ nasɨ nɨng nɨ yin tswekǝ nɨ, dɨ wǝ bɨ o bwi o lǝsǝ sɨ ifɨ o kwɛsǝ be du ifɨ, habi ifɨ kã kãlɨ nɨ Fi yidi nɨ.

20 Bwilɨ vǝ bǝ be Kristi tswe e itsɨkunɨng Fangwa nɨ ywang be kǝnwa nǝ bi ku bǝ. Tswe nwu sɨ ban tswe pale ma e ifɨ Fangwa bitsɨng? Bi ban tsɨ ku bǝ sɨ mwǝlɨ a tswa lenwa vǝ le nɨ tsɨka, 21 ”Bi man mwǝ na lǝ yɛ! Bi man pang be lǝ yɛ! Bi man pang be na yɛ!” 22 E lenwa de, tsɨ le ku e nɨng a pelɨ, dɨ lenwa yulɨ vǝ e ifafɨ. 23 E lenwa ma le tswe ma sen ta na sɨ pale a yulɨ, sapɨnɨ sen nyi e ifɨ nasɨ nɨng a shilɨ bisɨ e ta nalǝ tsa sen mwǝnyi Fi be nyitsɨng. Kǝ akang, tǝlɨ a ku mǝ ibe, be pǝlɨ aku hywa pa nyǝ ifɨ pɨ tswe nwatũ tswǝsɨwu.

3

Nɨhyã Kulɨ a Kĩlɨ

1 Dɨlǝ pɨbi e yi be bǝ yang tũ tsung be Kristi, ba tsɨ nɨng bǝ sɨ e nɨng a dzwe pɨnɨ Kristi ku kǝzɛ̃ nali vǝ Fi nɨ. 2 Ba tsɨ nyi bǝ sɨ e nɨng a dzwe, bi ban tsɨ sɨ e nɨng Fangwa nɨ yɛ. 3 Bisɨ ba bwi yang, hũlɨ bǝ ahu ywe lǝ tsung be Kristi sɨ Fi. 4 Dɨ Kristi kǝ bwebwe hũlɨ bǝ. Aba o hu o ji yang, on ji be bǝ kǝ e ifɨ o a kãlɨ nɨng e ifafɨ hɛ̃.

5 Bisɨ mambɨ ba yǝ pɨ tswe nwatũ sũnu tswǝsɨ vǝ Fangwa. E gbǝlɨ a kǝ be byɔ, be sũnu anfa, be pyɨngnɨng, kãnyi be tsɨtswi sɨ nɨng vǝ ifɨ doho tsɨng be mwǝlɨ a nɨnghyɔ̃. 6 Dɨ bisɨ e nɨng de bɨ chi a pwǝlɨ vǝ Fi yin wulɨ ku e ifɨ tsatswi. 7 E nɨng le nɨ hɛ̃ dɨ pale vǝ bǝ a nani, sɨ ban tswelɨ sɨ kulɨ vǝ bǝ tɨtɛ nɨ ba kukǝ tswa nɨ. 8 Be sɨswenɨ ba yǝ e nɨng ma vǝ chi a pwǝlɨ, ywa abe, tsalɨ asɨ, kǝnwa a tswelɨ, fǝ bi byɔ bi ji nwa bǝ yɛ. 9 Bi ban nǝ hywĩ bǝ nwayung lǝ yɛ. Bisɨ ba fǝ pale vǝ bǝ a kywi be nwatũ pyɨngnɨng sɨ wǝ hɛ̃ ba e tǝ yang. 10 Fǝ ba ya pale a hu yang. Fi nɨ ya bǝ pale de lǝ nɨ, sɨn tswe bǝ ba myɛ ma wǝ kǝvivi bisɨ ba yi wǝ pikang. 11 Bisɨ o myɛ bǝ kǝ e ifɨ a hu yang, bi vǝ mwe Yahuda alo mwe ywavǝ ywang, bi vǝ pyɛ̃lɨ alo e pyɛ̃ ifɨ lo nɨ ywang. A tiku vǝ ifɨ yɨ kwang tsɛ lo alo mwe ifɨ a te, mwanshǝ alo ifɨ nɨ dɨ mwǝnshǝ lo hɛ̃, dɨ Kristi tsɨng aba a chi wǝ yang bi de tɨngyang, fǝ o lǝ tangsǝ e ifɨ o hɛ̃.

12 Fi dzupɨ bǝ yang ba myɛkǝ e ifɨ o a kĩlɨ nɨ son yɛdi nɨ, bisɨ mambɨ ba mwǝ nɨhyã o ahu bwa bǝ. Ba bǝshi, be tiku a hĩlɨ be yǝkuhywa, be tiku a bwidzwǝdzwǝ be munyǝ. 13 Ba tsanyi be e sǝ hywĩ aba e beywa bǝ yang, ba enyihywa sɨ ayibe vǝ e ifɨ ma elɨ Itwebɨ Fi enyihywa sɨ nɨngbe vǝ bǝ nɨ. 14 Nɨng nɨ pe hĩlɨ nɨ ba yidisǝ. A sɨ ban yidisǝ yang, ku bǝ yin kwǝsǝ pɨ atsɨng.

15 Kristi dzupɨ bǝ ba ku be tãlɨ bwa bǝ, bisɨ mambɨ ba yǝ tãnyi de mwǝ bǝ na. Bisɨ e dzupɨ bǝ ba myɛkǝ e ifɨ a tsɨng, ba ku be tãlɨ, fǝ ba wǝdǝkǝ pɨ kã Fi. 16 Ba yǝ bi vǝ Fi ku nyinyi bǝ be nɨbɨ wǝ. Ba nyisǝ na lǝ, ba fɨsǝ tswitswi be yulɨ. Ba le bi a tang Dǝro vǝ Fi, be bi yǝnwa sɨ Fi be bi nɨ Kwang Fi tǝ bǝ kǝ nɨ, fǝ ba wǝdǝkǝ pɨ kã Fi tangsǝ nyi nyi bǝ. 17 Ke nɨng nɨ ban tswekǝ alo nǝkǝ hɛ̃, ba tswe be tsɨkunɨng vǝ Itwebɨ Yeso, sɨ ban tǝ Fi ta vǝ bɨ kãlɨ bisɨ nɨngnɨ Kristi tswekǝ nɨ.

Nɨhyã Kulɨ vǝ E ifɨ vǝ Fi Tangve

18 E iye tsǝvǝ, ba tǝku sɨ e bu bǝ, dɨ nɨng nɨ hǝ̃ e ipǝnyi sɨ Itwebɨ ho.

19 E ibwi nɨ tsǝkǝ iye nɨ, ba yidi e he bǝ. Bi ban pwǝchi be le yɛ.

20 Bǝ e yɨ, ba linwa e ichilɨ bǝ sɨ nɨng hɛ̃, bisɨ Itwebɨ sɨn li lalɨ a mambɨ.

21 E ichilɨ, bi ban banwa e yɨ bǝ en pwǝchi yɛ, aloyang bi e tswe nɨng a pikang lo.

22 E mwanshǝ, ba linwa e itwevǝ bǝ a Fangwa sɨ nɨng hɛ̃. Bi ban tswe nɨng le yinfa bisɨ e yǝnwa sɨ bǝ yɛ, be ba tǝ le kãlɨ be nyi tsɨng ma sɨ ban tswe dɨ Itwebɨ Yeso lǝ. 23 Ke nɨng nɨ man tswekǝ hɛ̃, a tswe be nyi tsɨng ma sɨ man tswe dɨ Itwebɨ lǝ dɨ ifafɨ lo. 24 Ba yipɨ yang Itwebɨ yin tǝ bǝ gyǝdǝ fǝ ban chi parkǝ chi. Be ba yipɨ, dɨ Kristi kǝ Itwevǝ nɨ sɨ ban tswe wǝ nwatũ lǝ nɨ kǝ akang. 25 Ke ifɨ nɨ kulǝ sɨ nɨngbe sɨn tswelɨ yang, Fi yin tǝ wǝ ibe, on tswebi vǝ ifɨ sɨ kitǝ o lo.

4

1 Bǝ e itwevǝ, ba tsɨnɨng sɨ e mwanshǝ vǝ bǝ fǝ ba mwǝ le na pikang bi ban tswe bi vǝ ifɨ akǝ yɛ, bisɨ ba yipɨ yang bǝ dɨ e shǝ sɨ Itwebǝ dzwe.

Nǝlɨ a Bi Be Yulɨ Sɨ E Ifɨ Nɨ Yikǝ Fi Lo Nɨ

2 Ba wǝdǝkǝ pɨ pinwa bi sa bǝ tɨng yɛ, ba tsɨ tsa sɨ ban kã Fi. 3 Fǝ ba pi bɨ nwa lǝ bɨ, bisɨ Fi be bɨ nɨhyã tenwa vǝ Kristi nɨ e ifɨ a nani yipɨ lo nɨ. Dɨ bisɨ wǝ bɨ e tsǝ mi. 4 Ba pɨnwa bisɨ ɨn pĩ dɔsɔ bi de pikang. 5 Ba ku be e ifɨ nɨ yikǝ Fi lo nɨ be yulɨ, aba ba chi na yang ba tswekǝ pwǝtɛ. 6 Ba tsɨ nwa bǝ tãtã ba nǝ bi be le be nwa a lalɨ bisɨ ba chi hakilo vǝ le wu sɨ bǝ. Hɛbilǝ ifɨ akǝ bi bǝ bi yang, ba kwǝbi nwa le pikang.

Pɨtsapɨ vǝ Bulus Be Nyintɨnku Bi O

7 Aba Tikikus sǝhywĩ nɨ sɨ min yidi nɨ wu sɨ bǝ yang, on nǝ bǝ nɨng nɨ mi tangsǝ wǝ nɨ lǝ hɛ̃. Son tswe nwatũ vǝ Itwebɨ be nyi tsɨng tsung be mi. 8 Ɨn tũ wǝ hɛbilǝ tǝ o nǝ bǝ ba yipɨ e nɨng nɨ bɨ tangsǝ wǝ nɨ, fǝ yi bǝ ku tsanyi. 9 Son wu tsung be Onisimus sǝhywĩ akǝ nɨ sɨ bɨn yidi nɨ. Wǝ dɨ itswe nwatũ vǝ Fi be nyitsɨng, fǝ dɨ ifɨ vǝ bǝ. Le nɨ en nǝ bǝ bi vǝ e nɨng nɨ chi bɨ nɨ lǝ hɛ̃.

10 Aristakus nɨ e tsǝ wǝ tsung be mi nɨ sɨn tsa ba, fǝ Markus nɨ papa o tsɨng be Barnabas nɨ sɨn tsa bǝ. Ba li bi o yang, bisɨ mambɨ a o wu Kolosi yang ba mwǝ wǝ dzwǝwɛ. 11 Joshuwa nɨ sen dzukǝ Justus nɨ sɨn tsa bǝ bɨ. E Ifɨ nɨ bwatǝ nɨ, dɨ le yinfa kǝ e Yahuda nɨ kwǝsǝku be mi sɨ bɨn tswekǝ nwatũ tenwa bi alalɨ, bisɨ e ifafɨ dɨ Fi tsɨkǝ Ivǝ vǝ le. Fǝ sen pǝlǝ mi ihyãnɨng. 12 Abafaras nɨ wǝ tsɨng tangsǝ bǝ, fǝ dɨ mwanshǝ vǝ Yeso nɨ, sɨn tsa bǝ. Son pinwa bisɨ bǝ kǝvivi on hũ lo, bisɨ pu bǝ mwǝhywa hɛbilǝ ba pǝsɨ sɨ tswelɨ a nɨng nɨ Fi sɨn yidi ba tswekǝ nɨ be nyinyi bǝ hɛ̃. 13 Kakang sɨ min nǝ bǝ lǝ son tswe nwatũ bisɨ bǝ be e ifɨ a Lawudikiya be Hirapolis bisɨ o pǝlǝ bǝ. 14 Luka itǝhu nɨ sɨ bɨn yidi nɨ be Dimas sen tsa bǝ.

15 Ba tsa mi e sǝhywĩ a Lawudikiya lǝ be Nimfa, iye nɨ e ifɨ vǝ Fi sɨn kwǝsǝku tang vǝ wǝ nɨ.

16 Aba ba sa dǝro nɨ ɨn vĩkǝ nɨ sɨ e ifɨ vǝ bǝ yang, ba tǝ e ifɨ vǝ Fi a Lawudikiya lǝ e sa bɨ, fǝ ba chi a vǝ le ba sa e ifɨ vǝ bǝ lǝ.

17 Ba nǝ Arkibus lǝ o tsɨ hakilo o e nyi nwatũ nɨ Fi tǝ wǝ na wǝ nɨ.

18 Mi Bulus sɨ min vĩ nyitɨngku pɨtsapɨ nɨ be na mi. Bi nyi bǝ chĩ sɨ bi nɨ e tsǝ mi kǝ nɨ yɛ. Hĩkang vǝ Fi ku tsung be bǝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.